Introductie

  • Ik help mensen en organisaties om hun eigen kracht en keuzemogelijkheden te mobiliseren. Communicatie en samenwerking zijn daarbij essentieel.
  • Ik stel liever de goede vragen, dan dat ik het “goede” antwoord geef.
  • Veranderingen, zowel in organisaties als bij individuen, moeten wat mij betreft duurzame verbeteringen zijn voor de betrokkenen. Er moet draagvlak zijn!
  • Theoretische modellen kunnen helpen om inzicht te krijgen. Toch blijven het hulpmiddelen die altijd ondergeschikt zijn aan de behoeften van de mensen in het hier en nu.
  • Ik probeer steeds te werk te gaan volgens de principes van geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg).
Hannie van Leening