Advies

De adviesvraag

Bij adviesopdrachten is er meestal sprake van een probleem op het gebied van het functioneren van een organisatie of een organisatie-onderdeel.

De vraag om advies kan gericht zijn op :

 • Analyse van het probleem
 • Voorstellen voor probleemoplossing
 • Een uitgewerkt Plan van Aanpak

Voorbeelden

 • Conflicten binnen een team
 • Gebrek aan vertrouwen tussen team en management
 • Stagnerende samenwerking
 • Besluiten die maar niet uitgevoerd worden
 • Afspraken die maar niet nagekomen worden
 • Aanpak van de (gevolgen van) reorganisatie
 • Procesoptimalisatie
 • Een plan voor cultuuromslag, verzakelijking
 • Samenwerking tussen fusiepartners