Begeleiding

Waarom?

Vaak is het lastig is om op de werkvloer “belangeloze” feedback op je functioneren te krijgen. Toch heb je dit nodig om je te kunnen ontwikkelen.
Voor teams is het belangrijk om af en toe een relatieve buitenstaander op een professionele manier naar het proces te laten kijken.

Hoe ?

Mijn begeleiding is in eerste instantie gericht op bewustwording. Ik stel vragen, luister heel goed en ik heb veel aandacht voor wat de behoeften zijn van degene(n) die begeleid wordt (worden). Zo help ik om dat wat zich onder de oppervlakte bevindt weer in-zicht te krijgen. Patronen in gedrag en communicatie worden dan herkend, onderzocht en bijgesteld. Ik neem daarvoor veel ervaring en expertise mee op het gebied van: mediation , NeuroLinguistische Counseling, NLP, Enneagram in de school van Helen Palmer, Sociocratie en Geweldloze Communicatie.
In tweede instantie richt de begeleiding zich op in gang zetten van de gewenste ontwikkeling.

Voorbeelden

Individuele begeleidingsvragen :

  • Hoe zit het met mijn eigen gedrag en capaciteiten bij de uitoefening van mijn functie ?
  • Welke overtuigingen heb ik ten aanzien van mijn functioneren?(Bijvoorbeeld: Ik ben op mijn best als ik… of: Ik moet altijd meer mijn best doen dan de anderen.)
  • Hoe kan ik alles wat ik wil bereiken beter integreren in mijn leven?
  • Hoe kan ik voor mezelf opkomen zonder conflicten te krijgen?

En in een team:

  • Hoe herstellen we het gebrek aan vertrouwen tussen team en management?
  • Hoe lossen we de onderlinge conflicten op?
  • Hoe krijgen we de samenwerking weer op gang?
  • Hoe bereiken we een cultuuromslag?