Voorbeelden van door La Scala uitgevoerde opdrachten.

Interim management op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau.

In de markt zetten van instrumenten en educatieve producten.
Opzetten van de zorgstructuur van een ROC.
Inkrimpen en flexibiliseren van de organisatie: begeleiden van formatiereductie en herplaatsing van medewerkers.
Onderhandelen en netwerken met diverse lokale overheden, offertetrajecten en aanbestedingstrajecten.
Bedrijfsvoering “gezond” maken.
Projectleider, Middenmanager, Voorzitter College van Bestuur.

Advies

Dagvoorzitterschappen van werkconferenties.
Managementgames
Organisatieverandering, de organisatie aanpassen aan verzakelijking.
Cultuuromslag.
Curriculum- en onderwijsvernieuwing.
Zelfevaluatieproces begeleiden.
Scholingsplannen opstellen.
Implementeren van een sociocratische manier van werken.

Begeleiden van startende managers

Ontwerp en uitvoering Management Development traject.
Mediation in arbeidsconflicten.
Begeleiden van managers op managementskills.
Sparring partner van bestuur en directie.
Begeleiding bij loopbaanvragen van managers.